جزئيات بسته حمايتي رونق اقتصادي دولت از زبان نهاونديان

0

محمد نهاونديان عصر روز دوشنبه همزمان با سفر رئيس جمهوري در نشست اعضاي اتاق بازرگاني مازندران در ساري گفت : بسته حمايتي احياء و رونق اقتصادي کشور تدوين و تا هفته آينده از سوي دولت به عنوان راهبرد اصلي خروج از رکود اقتصادي ابلاغ مي شود.

وي اظهارداشت: در بسته حمايتي جديد دولت تدبير و اميد امکانات بانک ها براي پرداخت تسهيلات بانکي تقويت مي شود و علاوه بر آن تصميم هاي قبلي دولت در ارتباط با خروج از رکود نيز به مرحله اجرايي مي رسد.
نهاونديان گفت: انتظار ما از اتاق ايران و حتي اتاق هاي بازرگاني سراسر کشور اين بوده که در اصلاح سياست مالياتي و تدوين بسته جديد مالياتي نظرهاي خود را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه دهند که ورود اين بخش در اين سياست متناسب با انتظار دولت نبود.

وي بر توجه به حرف هاي بخش خصوصي در سياست هاي مالياتي جديد از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد.

رئيس دفتر رئيس جمهوري در اين نشست با اشاره به برنامه دولت براي کاهش اتکاء به درآمد نفتي افزود: دولت در اين حوزه به شدت نياز به اعتماد و همکاري بخش خصوصي و تشکل هاي مرتبط با آن دارد و اتاق ايران در ارتباط با اصلاح سياست مالياتي و تدوين سياست جديد بايد به دولت کمک کند.

* فصل جديد اقتصادي ايران با تصويب برجام
رئيس دفتر رئيس جمهوري گفت: با تصويب برجام فصل جديدي از اقتصاد ايران شروع شد و انتظار از اتاق ايران و ساير تشکل هاي خصوصي اين است که بيشتر از گذشته در حوزه اقتصادي فعال شوند.
نهاونديان اظهارداشت: هرکس بايد وظيفه خود را در اين فصل جديد به درستي انجام دهد تا بتوانيم سهم ايران را از بازار جهاني که در سال هاي اخير به شدت نيز کاهش يافت به دست آوريم و استان هاي بزرگ داراي پتانسيل و برخوردار از مرزهاي مشترک بين المللي همچون مازندران نيز بايد در اين بخش فعالتر شوند.

وي اضافه کرد: اين دستاوردها نتيجه اتکاء و همت مردم ايران و تدبير و پيگيري ديپلمات هاي ما ايجاد شد و اميدواريم تا سايه تحريم از سر فعالان اقتصادي ما به طور کامل برداشته شود.
نهاونديان افزود: صرف برداشتن تحريم بدون ايجاد تحرک اقتصادي در داخل و تحرک مبتکرانه از سوي بخش خصوصي ما نمي تواند حرکت ايجاد کند و ما در ميدان مسابقه دو و ميداني اقتصادي نياز به دوندگاني با تفکر ابتکاري و توانمند داريم و اين قابليت در بخش خصوصي ما وجود دارد.

رئيس سابق اتاق ايران گفت: امروز در بازار بين المللي کسي منتظر ما نمي نشيند و ما بايد تلاش مضاعفي را براي بازپس گيري سهم از دست رفته خودمان در بازار بين المللي انجام دهيم از جمله تحقق اين برنامه نيز جذب سرمايه گذاري خارجي است.

نهاونديان افزود: اگر ما بتوانيم سرمايه هاي خارجي را به داخل کشور بکشانيم و منافع برد- برد براي دو طرف ايجاد کنيم در اين صورت به دليل منافع مشترک درب بازارهاي بين المللي نيز به روي ما باز خواهد شد و به راحتي کالاهاي ما به بازار مصرف خارجي خواهد رسيد.

وي تنها راه رونق صادرات کالاهاي ايراني را جذب سرمايه گذاري خارجي دانست و تصويب برجام را موقعيت مناسب براي تحقق اين اهداف اعلام کرد.
رئيس دفتر رئيس جمهوري با اشاره به قابليت هاي مازندران به خصوص داشتن بنادري چون اميرآباد و همسايگي با کشورهاي سي اي اس (cis)گفت: بخش خصوصي در مازندران بايد در اين حوزه ابتکار بيشتري از خود به خرج دهد و دوران ورود دولت و حاکميت در اين عرصه گذشته و ما بايد ميدان را براي بخش خصوصي باز کنيم.

نهاونديان تاثيرگذاري اتاق ايران را در تصميم گيريهاي اقتصادي در دولت در گرو وجود انسجام در بين اعضاي اتاق دانست و گفت: وجود اختلاف سليقه در اتاق ها و يا هر جاي ديگري پذيرفتني است، ولي درز صداهاي مختلف به بيرون و نبود انسجام داخلي کارکرد اتاق را در تصميم گيريها کاهش خواهد داد.

وي همچنين بر جوانگرايي در اتاق ايران با احترام به پيشکسوتان و انتقال تجربه نيز تاکيد کرد.

رئيس اتاق بازرگاني، صنايع معادن و کشاورزي مازندران نيز با اشاره به قابليت هاي اقتصادي اين خطه شمالي به خصوص تامين 10.5 درصد ارزش افزوده کشور در مازندران بر توجه بيشتر به اين استان تاکيد کرد.

عبدالله مهاجر اظهارداشت: مازندران در توليد 12 محصول کشاورزي در سطح کشور داراي رتبه برتر است ولي همچنان از برخي زيرساخت ها در صنايع تبديلي برخوردار نبوده و صنايع مادر در اين استان کم تعدادند که بايد دولت يازدهم به توسعه صنعتي اين منطقه توجه بيشتري داشته باشد.

وي با اشاره برخورداري مازندران از سه بندر بزرگ از جمله اميرآباد در شرق اين استان به عنوان سومين بندر بزرگ داخل کشور بر ايجاد منطقه آزاد اقتصادي در مازندران تاکيد کرد.
رئيس جمهوري و کاروان تدبير و اميد در بيست و سومين سفر استاني امروز دوشنبه مهمان مردم مازندران هستند

Leave A Reply