حضور واحد های فعال خوشه گلاب و عرقیات کاشان در نمایشگاه بین المللی آنوگا آلمان

0

چند تن از مدیران واحد های فعال خوشه به همراه آقای مهندس حلاجی عامل توسعه خوشه در نمایشگاه بین المللی مواد غذایی آلمان(آنوگا) حضور پیدا کردند. این نمایشگاه مورخ 18 الی 22 مهر در شهر کلن آلمان برگزار شده است.

Leave A Reply