مجوز افزايش سرمايه دولت در صندوق هاي زيرمجموعه وزارت صنعت ابلاغ شد

0

پايگاه اطلاع رساني دولت روز سه شنبه با انتشار اين خبر اعلام کرد اسحاق جهانگيري اين مصوبه را در تاريخ 12/7/1394 براي اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد.

به موجب اين مصوبه، هيات وزيران به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1394 کل کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران را مکلف کرده از محل وصولي حساب ذخيره ارزي، به نرخ روز بانک مرکزي، معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (000ر000ر200) دلار به حساب صندوق ضمانت صادرات ايران و مبلغ بيست و پنج ميليون (000ر000ر25) دلار به حساب هر يک از صندوق هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، بيمه فعاليت هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي، ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک واريز کند.
افزايش مزبور با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و پس از طي مراحل قانوني اصلاح اساسنامه آنها به سرمايه دولت در صندوق هاي مذکور افزوده مي شود.

**متن مصوبه هيات وزيران به شرح زير است:
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلف است در سال 1394 از محل وصولي حساب ذخيره ارزي معادل ريالي مبلغ دويست ميليون (000ر000ر200) دلار به حساب اعلامي صندوق ضمانت صادرات ايران و به حساب هر يک از صندوق هاي حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الکترونيک، بيمه فعاليت هاي معدني، توسعه و حمايت از صنايع دريايي، ضمانت سرمايه گذاري صنايع کوچک، معادل ريالي مبلغ بيست و پنج ميليون (000ر000ر25) دلار واريز کند.
2- نرخ تبديل مبالغ دلاري مذکور، نرخ روز بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.
3- معادل مبالغ واريزي به حساب صندوق هاي يادشده، سرمايه دولت در اين صندوق ها افزايش مي يابد و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است اصلاحيه مواد مربوط از اساسنامه صندوق ها را با سير مراحل قانوني تهيه و جهت تصويب به مرجع صالح ارايه کند.

Leave A Reply