عسگراولادي: ابهامات جدي در بسته خروج از رکود مانع از تأثيرگذاري مثبت آن در اقتصاد مي‌شود

0

اسدالله عسگر اولادي گفت: به طور قطع در بسته خروج از رکود نارسايي‌هاي جدي وجود دارد چرا که در اين بسته چهار عامل کشاورزي، وضعيت صادرات، سرنوشت يارانه‌ها و نيز اقتصاد مقاومتي آن طور که بايد شفاف ديده نشده و جزئيات آن مشخص نيست.

وي افزود: در بسته خروج از رکود گفته شده که حرکت اقتصاد در چهارچوب اقتصاد مقاومتي صورت مي‌گيرد در حالي که مشخص نشده اين چهارچوب چه مختصات و تعريفي دارد.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و روسيه با اشاره به اينکه چنانچه تحريم‌ها ظرف دو ماه آينده برداشته شود کارايي بسته خروج از رکود بهتر و بيشتر خواهد شد، اظهار کرد: در بسته خروج از رکود به هيچ وجه گرفتاري‌هاي مردم نظير ماليات، بيمه‌هاي اجتماعي و اشتغال و قدرت خريد اقشار مختلف جامعه ديده نشده و براي رفعان چاره‌اي به صورت شفاف و اجرايي انديشيده نشده است.

وي همچنين از ديگر نقاط سؤال‌برانگيز بسته خروج از رکود به مسئله توجه بيشتر دولت به بخش‌هاي غيرخصوصي اقتصاد اشاره کرد و افزود: اگر قرار است اقتصاد به سمت پويايي و
تحرک بيشتر حرکت کند بايد بخش‌هاي غيردولتي اقتصاد بيش از پيش مورد توجه و حمايت قرار گيرد چيزي که در بسته آن طور که بايد ديده نشده است.

به گفته عسگر اولادي در بسته خروج از رکود گفته شده که رکود و تورم بايد مهار و کاهش يابد در حالي که کاهش رکود منجر به افزايش تورم و کاهش تورم منجر به افزايش رکود خواهد شد.

عضو هيأت مديره اتاق بازرگاني ايران با تأکيد بر اينکه براي مهار و کاهش رکود و کسادي در اقتصاد
کشور بايد ميزان نقدينگي در جامعه نسبت به قبل تغيير کند تا به موجب آن مردم از قدرت خريد بالاتري برخوردار شوند، گفت: براي افزايش قدرت خريد مردم بايد سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد اقتصادي صورت گيرد که اين امر منجر به بالا رفتن اشتغال و توليد در کشور خواهد شد.

وي ادامه داد: از آنجايي که در بسته خروج از رکود ابهامات جدي وجود دارد از اين رو از دولت خواستيم با تشکيل يک کميسيون هفت الي ۸ نقره متشکل از کار‌شناسان و فعالان اقتصادي بخش‌هاي خصوصي نارسايي‌هاي بسته موشکافي و استخراج شود تا ضمن رفع آن از سوي دولت امکان تأثيرگذاري هر چه بيشتر اين بسته بر اقتصاد ملي افزايش يابد.

عسگر اولادي اين را نيز گفت که در حال حاضر ارائه بسته خروج از رکود با وجود اين نارسايي‌ها تنها جنبه تبليغاتي دارد و تنها يک اثر رواني که ممکن است مقطعي باشد بر اقتصاد و بازار کشور گذاشته و خواهد گذاشت.

Leave A Reply