شركت ایران گلاب از فعالان خوشه گلاب کاشان برند نمونه صادر كننده ملی در سال 94

0

به مناسبت روز ملی صادرات از 57 نفر از صاحبان شرکت‌ها و صادرکنندگان نمونه ملی با حضور معاون اول رئیس جمهور ، وزیر صنایع و معادن و وزیر امور خارجه کشور در سالن اجلاس سران تقدیر بعمل آمد.

امسال مدال افتخار صادرات به حاج مجید راهب در گروه صنایع غذایی به‌عنوان مدیر عامل نمونه صادر کننده گیاهان داروئی اعطا شد .

حاج مجید راهب مدیرعامل شرکت ایران گلاب با نام گلاب ربیع به عنوان اینکه چند سال متوالی بعنوان صادر کننده ملی انتخاب شده بودند امسال از دستان معاون اول رئیس جمهور بعنوان صادرکننده ممتاز لوح تقدیر و تندیس دریافت کردند .

Leave A Reply