گروه تخصصي “برند” در اتاق اصناف ايران آغاز به کار کرد

0

به گزارش پايگاه خبري اتاق اصناف ايران، در راستاي اجراي قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور و آيين نامه ساماندهي تبليغات کالاها و خدمات، گروه تخصصي برند متشکل از کارشناسان و متخصصان حوزه برندسازي، زير نظر معاونت فرهنگي اجتماعي اتاق اصناف ايران تشکيل شد.

ساماندهي، آموزش و حمايت از توليدکنندگان و صادرکنندگان فاقد برند و يا صاحبان برندهاي تجاري موفق در داخل و خارج و حمايت از توليد ملي مهمترين اهداف تشکيل اين گروه تخصصي است.

صاحبان اصناف، توليدکنندگان، صادرکنندگان و صاحبان برندهاي تجاري مي توانند براي استفاده از خدمات مشاوره اي اين گروه، روزهاي دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت10 تا 12 به محل اتاق اصناف ايران واقع در خيابان قائم مقام، ابتداي خيابان گلريز، شماره يک طبقه دوم معاونت فرهنگي و اجتماعي مراجعه کنند و يا با شماره 02188345991 تماس بگيرند.

Leave A Reply