تدوین و توسعه مشاغل نو در دستور کار

0

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران، در این نشست برنامه عملیاتی آموزش و ترویج کارآفرینی با رویکرد تامین نیاز بازار کار و توسعه مشاغل نو در دستور قرار داشت و کارشناسان حاضر پیرامون این مسئله به بحث و تبادل نظر پرداختند.

پریسا ریاحی؛ مدیرکل دفتر توسعه کارفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه در این نشست گفت: این وزارتخانه موظف است برنامه عملیاتی ترویج و آموزش کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار جدید با رویکرد تامین نیازهای بازار کار و توسعه مشاغل نو را با رعایت بودجه مصوب و احکام قوانین و مقررات تدوین و به شورای عالی اشتغال پیشنهاد نماید.
وی در ادامه به چالش های آموزش و ترویج کارآفرینی اشاره و اظهارداشت: بر پایه مطالعات انجام شده و بررسی نظرسنجی های صورت گرفته چالش ها در این حوزه شامل فقدان انسجام نظری و درک و ادبیات مشترک از واژه کارآفرینی، چالش در ملاک ها و معیارهای ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزش کارآفرینی، چالش در محتوا و شیوه های آموزش کارآفرینی، ناکافی بودن تجارب قبلی کشور در حوزه کارآفرینی، ناکافی بودن نهادهای آموزشی موجود و … است.
مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه؛ راهبردهای کلان در این برنامه را شامل آموزش و پرورش افراد کارآفرین با رویکرد توسعه کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل و ارتقای اثربخشی آموزش کارآفرینی و مهارت های کسب و کار دانست.
ریاحی همچنین استقرار نظام های آموزشی کارآفرینانه مبتنی بر رشد خلاقیت های علمی، هنری و مهارتی و تقویت روحیه نوآوری و کارآفرینی در دانش آموزان، دانشجویان و مهارت آموزان، توسعه مهارت های کارآفرینی در میان اقشار مختلف جامعه، ساماندهی آموزش های کارآفرینی و مهارت های کسب و کار با توجه به استانداردهای جهانی و بومی سازی آنها متناسب با شرایط کشور و راهبری و مدیریت یکپارچه آموزش های کارآفرینی را از جمله سیاست های این برنامه خواند.
گفتنی است، در پنجمین نشست هم اندیشی دفاتر کارآفرینی مقرر شد راهبرد کلان اول برنامه عملیاتی آموزش کارآفرینی از عبارت آموزش و پرورش افراد کارآفرین با رویکرد توسعه کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و مشاغل نو به دو بخش آموزش کارآفرینی با رویکرد توسعه کسب و کارهای مبتنی بر نوآوری و مهارت های کسب و کار همگام با تحولات علم و فناوری و پرورش افراد در راستای ارتقا شایستگی های کارآفرینی تغییر یابد.

Leave A Reply