ثبت سه برند در تولید جواهرات کشور

0

عامل توسعه خوشه صنعتی طلا و جواهرات مشهد گفت:مشهد سه برند را در تولید جواهرات ثبت کرده است.محمد جواد پیش بین دیروز در گفت و گو با  ایرنا افزود : این سه برند در کشور با نام مشهد در حال توزیع است .وی یادآورشد : یکی از این برندها حتی از راه هایی مصنوعات تحت برند خود را در کشورهای جنوبی خلیج فارس می فروشد و مزیت بسیار خوبی است و از آن طرف باید مسئولان به این نکته توجه کنند چون سال ها شرکت شهرک های صنعتی با دلسوزی در این زمینه وقت گذاشته و حمایت کرده است.عامل توسعه خوشه صنعتی طلا و جواهرات مشهد افزود:در ابتدای شروع مطالعات این خوشه متوجه شدیم در طراحی و کیفیت تولیدات، نقص داریم و با بررسی مشخص شد کشورهایی که در این زمینه موفق بوده اند علت اصلی موفقیت شان آموزش بوده و بیشتر فعالیت های توسعه ای خود را بر این نقطه متمرکز کردیم.پیش بین گفت:با تلاش های صورت گرفته هم اکنون سه واحد طراحی جواهرات در مشهد حضور دارد که به واحدهای دیگر خدمات می دهد و در هیچ جای کشور مشابه این سه واحد وجود ندارد.او افزود : قبل از این که به تقویت طراحی و کیفیت بپردازیم سازندگان جواهرات اگر می خواستند مصنوعات خود را بفروشند باید با عنوان کار اصفهان و تهران به مشتری می فروختند یا این که باید کار به این دو شهر می رفت و برچسب می خورد و برمی گشت اما هم اکنون با این سه واحد طراحی و سه برندی که به ثبت رسیده وضعیت کاملا متفاوت شده است.وی گفت:با وجود راه اندازی این سه واحد طراحی و سه برند ثبت شده و کارهای قوی که ساخته و عرضه می شود قاچاقی که در ورود مصنوعات می شود این صنف را با معضل مواجه می کند.رئیس کانون هماهنگی دانش و صنعت فیروزه و سنگ های قیمتی مشهد افزود:چند سالی است که تلاش می شود فیروزه نیشابور به عنوان یک کیفیت شاخص مثل زمرد کلمبیا مشخص شود.پیش بین گفت: وقتی سخن از زمرد کلمبیاست معنی اش این نیست که از کلمبیا آورده شده بلکه معنی اش این است که کیفیت آن مشابه کیفیت کلمبیاست و مشابه آن قیمت گذاری می شود.او افزود : معدن فیروزه نیشابور ثبت جهانی شده و اگر کیفیت آن هم ثبت جهانی شود می توان بقیه فیروزه ها را با فیروزه نیشابور مقایسه کرد.

Leave A Reply