انتقاد عسگراولادي از هيات‌هاي تجاري مهمان ايران

0

در حالي که در چند وقت هيات‌هاي تجاري متعددي به ايران آمده‌اند، اما امروز يکي از اعضاي باسابقه اتاق بازرگاني ايران انتقادهاي متفاوتي را نسبت به آن‌ها بيان کرد.

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين با بيان اينکه هم اکنون در دوره پساگفت‌وگو و نه پساتحريم قرار داريم، گفت: هيات‌هاي زياد تجاري به ويژه از کشورهاي اروپايي به ايران آمده‌اند اما همه آنها فروشنده هستند و هيچ گونه طرح اجرايي نداده‌اند.

اسدالله عسگراولادي که با راديواقتصاد سخن مي‌گفت، با بيان اينکه حضور اين هيات‌هاي خارجي هيچ دستاورد عيني و کاربردي براي ايجاد تحول مثبت در اقتصاد ايران نداشته است، گفت: همه اين‌ها فقط هزينه دارد و در اين هيات‌ها همه براي فروش کالا و خدمات و ارزيابي فرصت‌هاي جديد در بازار ايران هستند و متاسفانه نديديم خريداراني هم در ميان اين هيات‌ها به ايران سفر کنند.

عسگر اولادي گفت: ديده نشده است که هيات‌هاي خارجي با بانک‌هاي ايراني و ديگر بنگاه‌هاي ايراني تجاري مذاکره و براي دوره آتي برنامه‌ريزي و طرح‌هاي همکاري خود را مشخص کنند.

وي افزود: از دولت انتظار داريم در هيات‌هايي که به خارج اعزام مي‌شوند يا در ميزباني از هيات‌هاي خارجي حتما از طرف ايران هم صادرکنندگان در اين نشست‌ها حضور يابند و نبايد اجازه دهيم هيات‌هاي خارجي به طور يکطرفه براي فروش کالا و خدمات خود به ايران بيايند.

عسگراولادي گفت: تاکنون فقط هزينه ميزباني از هيات‌هاي خارجي را پرداخت کرده‌ايم و تا حدودي هتل‌هاي ما شلوغ شده است اما دستاورد عيني از اين حضور و طرح سرمايه‌گذاري خاصي ديده نشده است.

Leave A Reply