رشد 14 واحدي شاخص بورس در اولين روز هفته

0

در پايان معاملات امروز بازار سرمايه با دادوستد 297 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 77 ميليارد تومان در 31 هزار نوبت، شاخص بورس 14 واحد رشد کرد و در کانال 63 هزار و 70 واحد قرار گرفت.

بيشترين اثر مثبت بر روند حرکتي نماگر بازار سهام نيز توسط نمادهاي معاملاتي تاپيکو، شپديس و حکشتي رقم خورد و در مقابل نمادهاي معاملاتي اخابر، وغدير و شبندر با افت خود بيشترين اثر منفي را بر افزايش شاخص به ثبت رساندند.

در بازارهاي فرابورس ايران نيز با دادوستد 257 ميليون ورقه به ارزش 105 ميليارد تومان در 10 هزار نوبت، آيفکس 2.9 واحد افت کرد و در ارتفاع 703 واحد متوقف شد.

Leave A Reply