صادرات کالاهاي ايراني با برند حلال الزامي شود

0

عبدالحسين فخاري عصر جمعه در بيست و يکمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري ها در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: در بحث واردات، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو موظف است حليت کالاها را انجام دهد، اما اين سازمان هنوز نتوانسته براي تنظيم حلال ساز و ايجاد سازماني در اين چارچوب اقدام کند.
وي توضيح داد: به عنوان نمونه، اگر برند حلال به نوشابه اي در آلمان داده باشيم وقتي اين کالا وارد کشور شود، برند ما اعتبار دارد اما در صادرات کالا چون اجباري نيست خود کارخانجات اين برند را دريافت مي کنند.
فخاري گفت: پس از جا افتادن برند حلال از 10 سال پيش تاکنون که يک هزار برند به برندهاي حلال پيوستند، موضوع ايجاد نمايندگي ها در خارج از کشور آغاز شد و کشورهاي اروپايي در صدر بودند.
وي افزود: اين نمايندگي ها در آلمان و فرانسه ايجاد شد و شرکت هايي که بخواهند برند بگيرند مي توانند آن را دريافت کنند.
فخاري گفت: دانمارک و نروژ درخواست کرده اند که به صورت فردي به اين درخواست ها رسيدگي و به آنها برند اعطا مي شود؛ در کشورهاي دوردست مانند ايسلند و نيوزلند که قطب گوشت جهان هستند نيز نمايندگي داريم.
وي ادامه داد: حتي بسياري از کشورها مانند الجزاير و عربستان که خواهان گوشت حلال هستند به برند ما اعتماد کرده و آن را دريافت کرده اند.
فخاري افزود: از دو سه سال پيش روي کشورهاي آسيانه ميانه کار آغاز شد و در ارمنستان دفتر داريم و نخستين کشتارگاه حلال در اين کشور امسال در حدود دو ماه پيش افتتاح شد؛ کساني که در اين کشور گوشت حلال براي منازل و رستوران ها بخواهند مشکلي ندارند.
وي گفت: براي گرجستان هم دفتر ثبت شده و مشغول فعاليت هستيم؛ ايجاد نمايندگي در قزاقستان هم در برنامه هاي آتي است؛ ايجاد نمايندگي ها منوط به اين است که توانمندي ما براي ايجاد دفتر در کشورهاي مختلف چقدر باشد.
فخاري با بيان اين که استقبال از تمام کشورها براي برند حلال زياد است اظهار کرد: از دو سال پيش گردشگري حلال در کشور آغاز شده است و در اين زمينه تنها موسسه اي هستيم که داراي حرف در جهان هستيم.
وي افزود: در ترکيه، مالزي و برخي کشورها کار شروع شده اما حرفي براي گفتن ندارند اما هنوز در کشور سميناري در کشور برگزار نشده است و انتظار مي رود از آنجايي که درامد زيادي عايد کشور مي کند گردشگري حلال در کشور رونق يابد.

Leave A Reply