اولین رویداد نمایشگاهی خوشه سنگ استان یزد برگزار می شود

0

اين نمايشگاه كه اولين دوره خود را تجربه مي كند بطور همزمان در كنار هشتمين نمايشگاه بين المللي كاشي و سراميك استان یزد بر پا مي شود.هدف اصلي از برگزاري اين رويداد معرفي برند سنگ استان يزد به عنوان يكي از استانهاي پر پتانسيل در زمينه صنعت سنگ هاي ساختماني است. استان يزد به لحاظ تعداد و تنوع معادن سنگ ساختماني داراي جايگاه ويژه در كشور است. در حال حاضر نيز پروژه توسعه خوشه سنگ استان يزد با تحت حمايت قرار دادن بیش از 100 واحد سنگبري و 90 معدن فعال سنگ در صدد است تا در بازه زماني 3 تا 5 سال آينده برنامه هايي را براي توانمند سازي واحد هاي سنگبري در جهت رشد و توسعه اين صنعت طرح ريزي و اجراء نمايد. يكي از اين برنامه ها برگزاري رويداد هاي نمايشگاهي و كمك به توسعه بازار و ارتقاء سطح برند استان يزد در صنعت سنگ است.

نمايشگاه سنگ هاي ساختماني استان يزد با عنوان تجاري ISTONEX كه تركيبی مخفف از سه كلمه ISATIS (نام باستاني يزد)، STONE (سنگ) و Exhibition (نمايشگاه) است، در سالهاي آتي نيز برگزار خواهد شد و هدف گذاري خوشه سنگ استان يزد ارتقاء سطح اين نمايشگاه به جايگاه بين المللي و جلب مشاركت و حضور شركتهاي برجسته داخلي و خارجي است.

Leave A Reply