فرهنگ کارآفرینی را با پول نفت سرکوب کردیم

0

به گزارش خبرگزاری اقتصادایران،” دکتر سورنا ستاری” در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه دستاوردهای خانواده فناوری شریف با تاکید بر این که سرمایه اصلی ما نیروی انسانی است، افزود: زمانی که مغز سرمایه‌های یک دانشگاه باشد، دانشگاه‌ها محور توسعه‌ی کشورها قرار می‌گیرد از این رو وقتی می‌شنویم که دانشگاه‌های کشور با صنعت ارتباط ندارد، دلیل آن این است که نه صنعت ما صنعت است و نه دانشگاه‌های ما دانشگاهی است که بتواند با صنعت تعامل داشته باشد.

وی با تاکید بر این که صنعت ما تا کنون از محل خرید کارخانه ایجاد شده است اظهار داشت: ما تا کنون با پول نفت اقدام به راه‌اندازی کارخانجات و پالایشگاه‌ها و پتروشیمی کردیم. به این معنی که ما از محل پول توجیبی اقدام به ایجاد کارخانه کردیم.
ستاری با انتقاد از برخی اقدامات بخش‌های صنعتی در زمینه خرید فناوری خاطرنشان کرد: ما در حوزه سولفورزدایی تا کنون 34 بار اقدام به خرید این فناوری کردیم چرا که تفکر و نگاه ما به صنعت و تکنولوژی غلط بوده است.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان این که باید این جهت‌گیری‌ها تغییر کند، ادامه داد: در این صورت است که می‌توانیم بر روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری کنیم. این جهت‌گیری جدید باید جایگزین رویکردها قوی کشور باشد.
ستاری با تاکید بر این که باید اخلاق 120 ساله نفتی را کنار بگذاریم، اظهار داشت: در حال حاضر در کشور سرمایه‌گذار‌های خوبی داریم ولی سرمایه‌های آنها به سمت مسکن و زمین سوق پیدا کرده است.
وی رییس بنیاد ملی نخبگان با تاکید بر این که تفکر دولتی در حوزه پژوهش کاربرد ندارد، یادآور شد: تفکر دولتی هر چند که می‌تواند در حوزه مرزهای دانش پاسخگو باشد ولی در حوزه تجاری سازی موفق نخواهد بود از این رو دنیا به سمت فرهنگ خصوصی‌سازی حرکت کرده است. چرا که این فرهنگ است که می‌تواند کارآفرینی کند.
ستاری با بیان این که از سال گذشته تا کنون ما فرهنگ کارآفرینی را از طریق پول‌های نفتی سرکوب کردیم، اضافه کرد: ما تا کنون به بچه‌ها یاد داده ایم کارمند شوند و از دولت پول بگیرند این در حالی است که ما باید به آنها کارآفرینی را یاد می‌دادیم. از این طریق است که می‌توانیم برای کشور ارزش افزوده بیشتری ایجاد کنیم.
معاون علمی و فناوری رییس جمهور با بیان این که با تولید فولاد و سیمان نمی‌توانیم برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم، گفت: در دنیا نوع نگاه به صنعت و اقتصاد و فناوری تغییر یافته است و اگر نخواهیم همگام با این رویکرد جدید حرکت کنیم عقب خواهیم ماند.
ستاری ایران را چهارمین کشور دنیا در زمینه تربیت مهندس توصیف کرد و افزود: ایران پس از کشورهای هند، چین و روسیه چهارمین کشور تربیت کننده مهندس است و از سوی دیگر در کشور 32 میلیون نفر جمعیت 20 تا 40 سال داریم که این زمینه‌ها می‌تواند پتانسیل مهمی برای کشور در حوزه کارآفرینی باشد.
وی با بیان این که در دو سال گذشته حرکت‌هایی در این زمینه آغاز شده است، گفت: انقلاب آینده‌ی دنیا در حوزه بیوتکنولوژی است ولی ما تا چه میزان در این زمینه آمادگی داریم.

Leave A Reply