مرکز آمار بخش خصوصی تشکیل می‌شود

0

محسن جلال‌پور در رابطه با دیدار هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: در این جلسه، سه پیشنهاد مهم از سوی محمد شریعتمداری به اتاق بازرگانی ارایه شد که بر این اساس، راه اندازی و تدارک مرکز آمار بخش خصوصی، بررسی نقاط قوت و ضعف خصوصی‌سازی و انجام یک کار علمی در مبحث اقتصاد مردمی پیگیری خواهد شد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: مقدمات راه‌اندازی مرکز آمار بخش خصوصی در اتاق ایران از یک ماه گذشته فراهم شده، این در حالی است که در رابطه با انجام یک کار علمی در مبحث اقتصاد مردمی، قرار شد که یک پروژه تحقیقاتی در مرکز تحقیقات اتاق ایران آغاز شود.

Leave A Reply