اصفهان؛ میزبان نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای كشور

0

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان، ‌در اين نشست، آخرين وضعيت فن‌بازارهای كشور، عملكرد آنها، چالش‌ها و مشكلات پيش روی بازار فناوری كشور، ارتباط فن بازارها با بازار دارایی فكری و نحوه درآمد زايی فن بازارها، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان با بیان این مطلب، تسهيل تجاری سازی طرح ها و محصولات فناورانه، بازاريابی و فروش محصولات فناورانه با استفاده از طرح ليزينگ محصولات دانش بنيان، برگزاری تورهای فناوری و نشست‌های تبادل فناوری با هدف انتقال فناوری، تسهيل ورود اختراعات به بازار دارايی فكری و تکمیل بانک اطلاعات فناورانه استان را از محورهای برگزاری این نشست برشمرد.

امیر حاجی پور افزود: شناسايی و تامين نيازهای فناوری استان،‌ارائه خدمات مشاوره انتقال فناوری، راهنمايی و هدايت صاحبان ايده و سرمايه گذاران در حوزه های مختلف مرتبط با سرمايه گذاری و فناوری، تسهيل صادرات محصولات فناورانه، برگزاری دوره‌های آموزشی پيرامون مباحث مختلف فناوری و نیز مشاركت در نمايشگاه‌ها و جشنواره‌های ملی و منطقه‌ای از دیگر محورهای این نشست سراسری است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: در اين نشست، دكتر سليمانی معاون صنايع كوچک سازمان صنايع كوچک و شهرک های صنعتی ايران و همچنین مهندس صابری معاون توسعه فناوری پارک پرديس به بيان ديدگاه ها و سياست ها و برنامه های خود در خصوص فن بازارها و نحوه فعاليت آنها در آينده خواهند پرداخت.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان افزود: پنجمين نشست سراسری فن بازارهای منطقه ای كشور به همت مركز فن‌بازار ملی ايران، سازمان صنايع كوچک و شهرک های صنعتی ايران و همچنين 13 فن‌بازار منطقه‌ای استان‌های آذربايجان شرقی، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان، سمنان، فارس، قم، كرمان، مركزی، هرمزگان ، همدان، لرستان و يزد به ميزبانی شركت شهرک های صنعتی استان اصفهان برگزار خواهد شد.

 

Leave A Reply