راه اندازی اولین تصفیه خانه صنعت تقطیر بالاخص گلاب و عرقیات، دنیا در خوشه گلاب کاشان

0

اولین تصفیه خانه صنعت تقطیر بالاخص گلاب و عرقیات، دنیا به صورت آزمایشی در خوشه گلاب کاشان راه اندازی شد.
با حمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، دانشگاه کاشان و یکی از BDS های خوشه که از شرکت‌های دانش بنیان است این تصفیه خانه در یکی از واحدهای خوشه گلاب کاشان راه اندازی شد.

Leave A Reply