سته حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان

0

این تسهیلات در چارچوب خدمات جاری صندوق دیده شده و برای مصداق‌های گوناگون مرتبط با صادرات محصولات دانش بنیان به شرط آنکه صادرکننده یک شرکت دانش بنیان باشد، قابل استفاده خواهد بود.

مصوبات بسته حمایت از صادرات کالا و خدمات دانش بنیان را از اینجا دانلود کنید

Leave A Reply