“کتاب اقتصاد ايران در سال 94” رونمايي شد

0

علي لاريجاني، علي‌اکبر صالحي، آيت‌الله مصطفي محقق داماد، نجات‌الله‌ ابراهيميان و کاظم جلالي علاوه بر رونمايي از کتاب اقتصاد ايران در سال 94 از 29 محقق، کارشناس و مدير مرکز پژوهش‌ها با اهداء لوح تقدير و جوايزي تشکر کردند.

اين کتاب محيط، منابع، بازيگران و برون‌ داده‌هاي حکمراني اقتصادي کشور را به تفصيل مورد ارزيابي قرار داده است.

همچنين اين کتاب شرايط سرمايه‌گذاري داخلي با توجه به امکانات و نقش تصميم‌گيران داخلي و موانع اداري، بانکي و پولي را با توجه به نرخ تورم، رشد اقتصادي، بيکاري و درآمد عمومي جامعه، مورد پژوهش و آسيب‌شناسي قرار داده است.

قاسمي معاون اقتصادي مرکز پژوهش‌ها قبل از رونمايي از اين کتاب گفت: بنده به عنوان کسي که در تدوين پيش‌نويس برنامه ششم توسعه با دولت همکاري کردم، اعلام مي‌کنم پيش‌نويس اين برنامه از کنار مسائل بزرگ و چالش‌هاي عمده کشور عبور کرده است.

وي ادامه داد: پاسکاري براي تصميم‌گيري در خصوص قيمت انرژي و ارز و محول کردن آن به ساير دستگاه‌ها و تصميم‌گيري شوراي اقتصاد در اين پيش‌نويس وجود دارد.

Leave A Reply