پايش نهايي خوشه فرش دستباف قم

0

گروه خبر: مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم از برگزاري جلسه پايش نهايي خوشه فرش دستباف قم در انتهاي برنامه سه ساله توسعه خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم؛ مهندس طيبي نژاد در اين جلسه كه با حضور مدير توسعه صنعتي و فناوري سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران برگزار شد اقدامات انجام شده در خوشه فرش دستباف را مثبت ارزيابي كرده و عنوان كرد: ميزان دستيابي به شاخص ها و اهداف از پيش تعيين شده در برنامه توسعه با توجه به وجود مشكلات بيروني از جمله تحريم كه صادرات فرش را تحت تاثير قرار داد قابل قبول بوده است.
طيبي افزود: آنچه كه بيش از تحقق شاخص ها حائز اهميت است ساختار شكني و ايجاد فضاي همكاري در خوشه مي باشد كه سبب شده است توليدكنندگان فرش قم رفته رفته از نگاه سنتي فاصله گرفته و با بهره گيري از ابزارهاي نوين فروش و بازاريابي در عرصه هاي ملي و بين المللي حضور يابند.
آقاي مهندس وحدت، مدير توسعه صنعتي و فناوري سازمان نيز عنوان كرد: تلاش تيم توسعه خوشه و حمايت هاي شركت شهرك هاي صنعتي استان قم از برنامه سه ساله توسعه مناسب بوده و ايجاد شبكه تامين مواد اوليه و شبكه بازاريابي تيمچه از جمله اقدامات تاثيرگذار در خوشه بوده است كه با خروج عامل توسعه تداوم خواهد داشت.
وي يادآور شد: با وجود اتمام پروژه توسعه خوشه، سازمان همچنان از برنامه هاي عمل خوشه فرش حمايت خواهد كرد و اختصاص اعتبار براي حضور و عرضه فرش دستباف قم در بازارهاي جهاني از جمله چين و آلمان در همين راستا مي باشد.

Leave A Reply