برگزاری دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای سوهان و نشان حلال ویژه …

0

روز یکشنبه، دوره آموزشی آشنایی با استانداردهای سوهان و نشان حلال در سالن اصلی اداره کل استاندارد استان قم با حضور 40 نفر از واحدهای فعال خوشه سوهان برگزار شد.
به گزارش گروه خبر، مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی، با اعلام این خبر اظهار داشت: هر چند داشتن علامت استاندارد برای واحدهای خوشه سوهان، تشویقی می باشد، ولی حرکت واحدهای خوشه به سمت اخذ نشان های ملی و بین المللی موجب بهبود کیفیت سوهان می شود.
وی گفت: نشان حلال، از جمله ضرورت های ورود به بازار کشورهای اسلامی است که واحدهای سوهانی می بایست در راستای اخذ این نشان و توسعه صادرات خود به سایر کشورها، فعالیت بیشتری نمایند.
طیبی نژاد با بیان اینکه این دوره آموزشی با همکاری اداره کل استاندارد استان قم برگزار شد، گفت: مدرس این دوره آموزشی سرکار خانم مهندس عاملی بوده اند که ایشان یکی از متخصصین فعال در زمینه تدوین استانداردهای ملی و بین المللی سوهان می باشند.
وی یادآور شد: اهمیت برگزاری دوره های آموزشی نظیر این دوره، علاوه بر افزایش سطح سرمایه اجتماعی و تعامل بیشتر واحدها، به مرور موجب ارتقاء سطح کیفی تولیدات خوشه نیز می شود.

Leave A Reply