کارشناس اقتصادی : زمان حذف صفر از پول ملی فرا رسیده

0

لطفعلی بخش کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص حذف صفر از پول و پیامدهای آن بر اقتصاد کشور گفت: حذف صفر از پول ملی یکی از اقدامات اساسی است که می‌تواند در تسریع محاسبات، نگهداری پول و با ارزش شدن آن آثار مطلوبی برجای بگذارد.

وی در خصوص پیامدهای منفی صفر از پول ملی نیز گفت: مهم‌ترین پیامد منفی این امر را می‌توان افزایش قیمت کالاهای مصرفی عنوان کرد و همچنین افزایش تورم از دیگر عوامل این اقدام خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این اقدام برای اقشار ضعیف و کم درآمد جامعه آثار مطلوبی نخواهد داشت گفت: با حذف صفر از پول ملی حجم اسکناس و پول خرد کمتر می‌شود و این امر هزینه‌های دولت را کاهش خواهد داد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر که نرخ تورم به 10 درصد رسیده بهترین فرصت برای اجرای حذف صفر از پول ملی است به شرط آنکه سایر عوامل فراهم باشد.

Leave A Reply