برگزاری دوره‌ آموزشی ارائه مدل توسعه خوشه‌ای و نحوه ایجاد کنسرسیوم تجاری …

0

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی تهران گفت: دوره‌ آموزشی ارائه مفاهیم و مدل توسعه خوشه‌ای و نحوه ایجاد کنسرسیوم‌های تجاری ویژه اعضای خوشه‌ صنعتی پلاستیک تهران در دسته لوازم خانگی برگزار شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی تهران، نسرین مصدق صدقی افزود: این دوره آموزشی با هدف آشنایی اعضای خوشه و انجمن‌های درگیر در پروژه توسعه خوشه پلاستیک و همچنین آشنایی بیشتر آن‌ها با فرآیند توسعه خوشه‌های کسب و کار در پژوهشگاه پلیمر تهران برگزار شد.
 
وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی ضمن بیان ادبیات توسعه خوشه‌های صنعتی، به تشریح تجربیات موفقی که در خوشه‌های صنعتی کشور کسب شده است، پرداخته شد.
 
معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی تهران ادامه داد: نقش سازمان‌ها و نهادهای توسعه‌ای در رشد خوشه‌های کسب و کار، اهمیت و وضعیت خوشه‌های کسب و کار در ایران، توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و خوشه‌های کسب و کار در رویکرد توسعه و سازمان یونیدو، از دیگر مباحثی بود که در این دوره آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 
مصدق صدقی اظهار کرد: اعضای خوشه‌ همچنین در جریان این دوره آموزشی، ضمن تبادل اطلاعات و معضلات در زمینه کاری خود، از تجربیات موفق یکدیگر استفاده نمودند.

Leave A Reply