برگزاری جلسه پایش فاز مطالعه شناختی پروژه توسعه خوشه پسته و تنقلات دامغان

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان از برگزاری جلسه پایش فاز مطالعه شناختی پروژه توسعه خوشه پسته و تنقلات دامغان با حضور مدیران حوزه معاونت صنایع کوچک سازمان، معاونت صنایع کوچک و مدیر توسعه صنعتی و توسعه بنگاههای این شرکت، تیم توسعه خوشه و مشاور – ناظر فنی پروژه در محل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، در ابتدای جلسه مدیر توسعه صنعتی و فناوری سازمان اشاره داشت: برگزاری جلسات پایش مطالعه شناختی از برنامه های معاونت صنایع کوچک سازمان بوده که تاکنون دو جلسه برگزار گردیده و سومین جلسه در خصوص خوشه پسته و تنقلات می باشد.
 
همچنین معاون صنایع کوچک گزارشی از اهم اقدامات انجام شده توسط تیم توسعه خوشه پسته و تنقلات دامغان را ارائه نموده و سپس عامل توسعه خوشه گزارش مطالعه شناختی را برای حضار به صورت پاورپوینت تشریح نمودند، که در میان مباحث مطروحه، نقطه نظراتی توسط مدیران و دیگر حضار جلسه ارائه شد. 

Leave A Reply