انعقاد تفاهم نامه با دانشگاه کاشان جهت ایجاد واحد تحقیق و توسعه خوشه گلاب، …

0

طی جلسه که با ریاست محترم دانشگاه کاشان برگزارشد مقرر شد واحد تحقیق و توسعه خوشه گلاب، عرقیات و اسانس کاشان در پژوهشکده اسانس کاشان مستقر و راه اتدازی شود.

Leave A Reply