انعقاد تفاهم نامه با خانه کسب و کار کاشان جهت ایجاد برند مشترک خوشه گلاب، …

0

طی جلسه که با ریاست خانه کسب و کار کاشان برگزارشد مقرر شد مسئولیت ایجاد برند مشترک خوشه گلاب، عرقیات و اسانس کاشان بر عهده بگیرند.

Leave A Reply