نقش موثر هلدینگ ها در تقویت صنوف کوچک

0

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما علی یزدانی مدیر عامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در دومین همایش بین المللی هلدینگ و گروه شرکت های پیشرو اولین جشنواره ملی هلدینگ برتر و شرکتهای پیشرو افزود: 8 هزار اتحادیه صنفی و 3 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که اکثر این صنوف کوچک است و بسیاری از آنها اقتصادی اداره نمی شود.
 وی تصریح کرد : با توجه به نقش موثر ساختارهای هلدینگی در افزایش بهره وری در سازمان های بزرگ و مشکلات پیش روی سازمان های بزرگ ؛ توسعه هلدینگ ها می تواند در توسعه و اصلاحات اقتصادی کشور و خصوصی سازی بسیار موثر باشد.
مدیرعامل جدید سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با اشاره به اینکه هلدینگ گروهی از شرکتهاست که یک شرکت مدیریت همه شرکتها را به عهده می گیرد گفت: هلدینگ ها در سالم سازی و هدایت درست منابع ، گرفتن مناسب منابع بانکی و به چرخه در آوردن آن در شرکتهای زیرمجموعه نقش بسیار موثری ایفا می کنند.
یزدانی با اشاره به نقش هلدینگ ها در رشد تولید ناخالص ملی و افزایش سطح اشتغال ، صادرات و هدایت درست تسهیلات بانکی افزود: برای شکل گیری هلدینگ ها و تقویت این سیستم باید قوانین اصلاح شود زیرا برخی قوانین مانع از این اتفاق است.

Leave A Reply