تشکیل کنسرسیوم صادرات در خوشه پلاستیک اردبیل

0

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل از تشکیل کنسرسیوم صادرات برای خوشه پلاستیک استان خبر داد.
 به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل, ابراهیم فریدی در جلسه ای که با حضور اعضای خوشه پلاستیک استان برگزار شده بود گفت: خوشه های صنعتی متشکل از مجموعه ای از بنگاههای تولیدی است که در یک منطقه جغرافیایی و در یک زمینه مشترک فعالیت می کنند که دارای چالشها و اهداف مشترک نیز می باشند.
 وی به نقش خوشه های صنعتی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و افزود: امروزه خوشه های صنعتی نقش محوری و کلیدی را در سیاستهای اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه ایفاء می کنند.
 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل از خوشه های صنعتی بعنوان موتور محرکه اقتصادی یاد کرد و گفت: تشکیل خوشه های صنعتی و حمایت از آنان نقش بسزای در ایجاد اشتغال و به تبع آن توسعه اقتصادی خواهد داشت.
 فریدی ادامه داد: در این استان نیز فعالیتهای خوبی در زمینه خوشه های صنعتی انجام شده بطوری که این شرکت توانسته بر اساس پتانسیل استان خوشه‌های صنعتی لبنیات, گردشگری، فرش، مصنوعات پلاستیک و مصنوعات چوبی را شناسایی کند که از این تعداد خوشه فرآورده های لبنی استان اتمام و دو خوشه فرش و پلاستیک در مرحله مطالعه شناختی می باشند.
 وی ضمن اشاره به وجود پتانسیل های خوب استان در زمینه خوشه پلاستیک افزود: وجود کارخانه های تولیدی فعال در زمینه پلاستیک و قابلیت بالای اجرایی این واحدهای تولیدی زمینه این خوشه را در استان فراهم کرده است.
 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اردبیل در ادامه به کنسرسیوم صادراتی در زمینه پلاستیک اشاره کرد و گفت: نزدیکی به مرز و نیز وجود تعاملات اقتصادی با کشور های همسایه ما را بر آن داشته تا با تشکیل این کنسرسیوم بصورت منسجم صادرات در بازار های هدف انجام شود.
 در ادامه این جلسه عامل توسعه خوشه پلاستیک گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه خوشه داد و افزود: مطالعات کمی و کیفی از چهار ماه قبل بر روی 115 واحد فعال در صنایع پلاستیک استان صورت گرفته که منجر به شناسایی چالش های این صنعت شده است.
 وی تصریح کرد: تامین مواد اولیه, مشکلات قیمت گذاری, نوسانات قیمت و مشکلات مربوط به ساخت و تولید از قبیل تکنولوژی سنتی و فرسوده، طراحی و قالب سازی، گردش مالی، عدم وجود شبکه های همفکری بین واحدها و قوانین مالی از عمده ترین چالشهای این صنعت می باشد.
 در ادامه عامل توسه خوشه پلاستیک استان گفت: با شناسایی این چالشها و پس از تحلیل اطلاعات جمع آوری شده برنامه های عملی برای توسعه این صنعت استان که بالغ بر 5000 نفر اشتغال زایی دارد تدوین خواهد شد.
 وی همچنین افزود: با دعوت از تولیدکنندگان پلاستیک استان تصمیم بر این شد تا کنسرسیوم صادراتی خوشه پلاستیک برای دستیابی به بازارهای خارجی تشکیل شود.

Leave A Reply