مقام مسئول: حق انتفاع شهرک های صنعتی در نقاط کمتر توسعه یافته افزایش نمی یابد

0

علی یزدانی در جریان بازدید از شهرک صنعتی توس مشهد این تصمیم را بر اساس سیاستهای دولت و در راستای اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
وی گفت: امید است با این تدبیر و فضای بازی که در دوره پسابرجام برای توسعه سرمایه گذاری فراهم شده، به رونق فعالیت شهرکهای صنعتی بینجامد.
او افزود: با تصمیم ستاد سازمان صنایع کوچک، سال آینده برای ایجاد نشاط جهت جذب سرمایه گذار به شهرکهای صنعتی نقاط کمتر توسعه یافته، برنامه ریزی شده و برای ایجاد جاذبه به منظور جذب سرمایه گذاران به شهرک های صنعتی نواحی برخوردار نیز برنامه جامعی تدارک دیده شده است.
وی در خصوص مشکل واحدهای صنعتی برای تامین وثایق و تضمین های بانکی نیز گفت: بانکها نگهبان منابع مردمند و در چارچوب وظایف خود مکلفند وثایقی بگیرند تا پول مردم به آنها بازگردد و ما به منظور حمایت از فعالان صنعتی، صندوقی را در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایجاد کرده ایم.
یزدانی افزود: این صندوق بدون بوروکراسی زائد اداری، تا سقف 30 میلیارد ریال ضمانت نامه برای صنعتگران صادر می کند که می تواند کمک خوبی به توسعه سرمایه گذاری و حمایت از سرمایه گذاران حوزه صنایع کوچک باشد.
در جریان بازدید مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی از شهرک صنعتی توس، شرکت پرتو صنعت پاژ، تولید کننده قطعات صنایع نفت و گاز فعالیت خود را به شکل رسمی آغاز کرد.
بیش از 40 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که در 750 شهرک واحدهای صنعتی در حال تولید و ساخت و ساز هستند.

Leave A Reply