کنسرسیوم های فروش ریسک و هزینه نفوذ در بازارها را کاهش می دهد

0

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم؛ امیرطیبی نژاد در حاشیه نشست فعالان توسعه خوشه های کسب و کار استان اصفهان با خوشه های قم اظهارداشت: مدل توسعه خوشه از مدل های کارآمدی است که تاکید آن بر فعالیت های گروهی و شبکه ای در جهت تامین منافع جمعی است.
وی با اشاره به تجارب موفق بدست آمده در این رابطه گفت: تیم توسعه در طول مدت فعالیت خود به دنبال ایجاد فضای همکاری گروهی است تا بستر شکل گیری کنسرسیوم و سایر راهکارهای توسعه در صنایع کوچک و متوسط فراهم می گردد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی قم با تاکید بر نقش عاملین توسعه و همراهی ذینفعان در دستیابی به اهداف خوشه ها تصریح کرد: کنسرسیوم پیکما یکی از تجارب موفقی است که با تلاش جمعی در خوشه کفش قم و منطبق بر الگوی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد UNIDO پیاده سازی گردید.
طیبی نژاد توجه به صادرات در فضای پسا فرجام را راهگشا و اقدامی اصولی ارزیابی و تاکید کرد:  صنایع کوچک و متوسط از طریق به اشتراک گذاشتن دانش، منابع مالی و ارتباطات خود در کنسرسیوم می توانند پتانسیل های فروش و صادرات را به طور قابل ملاحظه ای بهبود ببخشند و ریسک در بازار را کاهش دهند که این امر در کنسرسیوم پیکما به خوبی قابل مشاهده است.

Leave A Reply