تصدی گری دولت مانع ایجاد رقابت در تولید

0

طهماسب مظاهری شفافیت و اطلاع رسانی موضوعات اقتصادی از عوامل رونق اقتصادی صنایع خصوصی است.
 
وی گفت: به دلیل نبود توجه به صنایع کوچک کشور اکنون صنایع بزرگ نیازهای خود را وارد می کند.
 
مظاهری افزود: صنایع کوچک می تواند در دست بخش خصوصی قرار گیرد اما در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی به این موضوع توجه نشده است.
 
وی گفت: بخش هایی که در اختیار دولت است باید واگذار شوند.
 
مظاهری افزود: مشکلات اقتصادی از دولت گذشته به دولت یازدهم رسیده است و این دولت برنامه هایی برای حل آنها دارد اما کم تجربه است و جرأت اجرای آن را ندارد.
 
سید احسان خاندوزی کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این برنامه با بیان اینکه  60 درصد اشتغال مربوط به صنایع کوچک است گفت: سهم صنایع کوچک و جایگاه آن در اقتصاد ایران مشخص نیست.
 
وی افزود: افزون بر واگذاری صنایع، سیاستگذاری ها نیز باید به سمت حمایت از بخش خصوصی باشد.
 
خاندوزی گفت: دولت باید شاخص عملکردی را برای بهبود صنایع کوچک مشخص کند.
 
وی افزود: مجلس نهم به جای نظارت بر قانون بر تصویب قوانین جدید تأکید داشت.
 
سید مجتبی خالصی دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دولت نیز در این برنامه با بیان اینکه دولت برای رونق اقتصادی صنایع کوچک برنامه های گوناگونی در نظر گرفته است گفت: طرح های توسعه ای برای صنایع دستی، معدنی و صنایع معدنی برای تقویت بخش صنایع کوچک تدوین کرده ایم.
 
وی افزود: طرح هایی نیز برای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی داریم.
 
خالصی بهبود شاخص های فضای کسب و کار و رونق تولید در بخش صنایع کوچک و خصوصی را نشان دهنده تلاش دولت در جهت بهبود فضای کسب و کار بیان کرد.
 
وی گفت: وضع صندوق توسعه ملی نیز در برنامه ششم توسعه مشخص است و سالانه 30 درصد سهم فروش نفت و گاز وارد این صندوق می شود.
 
وی افزود: سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال 95 بیست درصد افزایش یافته است.

Leave A Reply