صادرات ۸میلیون دلار فرش دستباف به اروپا

0

به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، "محمد حسن کامیابی‌مسک" اظهار داشت: همچنین در 10 ماهه امسال حدود 115 هزار مترمربع فرش دستباف به ارزش تقریبی40 میلیارد تومان در استان تولید شده است.
وی افزود: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است به دلیل اینکه عمده فرش دستباف استان صادر می‌شود و حدود 45 درصد از فرش‌های تولیدی استان فروش رفته است.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین میزان ارزآوری این صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته 40 درصد کاهش داشته است و این صادرات بیشتر به کشورهای آلمان، عمارات، ایتالیا و سایر کشورهای اروپایی بوده است.
"کامیابی مسک" تصریح کرد: 50 هزار بافنده به صورت تمام وقت، پاره وقت و یا فصلی به کار تولید فرش اشتغال دارند و از این راه بخشی از مایحتاج زندگی خود را تأمین می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حدود 5 هزار و 200 نفر از بافندگان بیمه هستند که حدود 11 درصد بیمه شدگان هستند و مشکل اصلی بحث بیمه بافندگان است که در حال حاضر متوقف شده است.
رئیس اتحادیه بافندگان فرش دستباف خراسان جنوبی اظهار داشت: امید است در آینده بودجه پیش بینی شده برای بافندگان نیز سهمیه بندی شود و سهم خراسان جنوبی نیز متناسب با تعدادبافندگان باشد.

Leave A Reply