طرح صندوق سرمایه‌گذاری مشترک ایران و ترکیه

0

امضاکنندگان این تفاهم نامه چهار جانبه در خصوص یک سرمایه گذاری جمعی به توافق رسیدند که بر اساس آن یک صندوق سرمایه گذاری فیدر در ترکیه به ثبت خواهد رسید که از صندوق های مستر ایران تغذیه کند.
در مرحله اول، این صندوق های مستر در ابزارهای بازار سرمایه ایران به خصوص اوراق خزانه دولتی تمرکز خواهد داشت. صندوق های فیدر فاند یا همان صندوق های تغذیه ای، صندوق های سرمایه گذاری ثانویه هستند که در صندوق های مستر سرمایه گذاری می کنند.
این صندوق مستر فاند، در وهله اول در محصولات بازار سرمایه ایران به خصوص اوراق خزانه اسلامی سرمایه گذاری می کند. طی این تفاهم نامه همکاری، در خصوص اتاق تسویه و پایاپای مشترک بین دو کشور نیز گفت و گو شد.
تاکاس بانک ترکیه و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه ایران با همکاری یکدیگر وظیفه تسویه و پایاپای معاملات سرمایه گذاران در هر دو کشور را بر عهده خواهند گرفت.

Leave A Reply