“فائو” ایران را مرکز اجرای طرح مشارکت منطقه ای مقابله با کم آبی انتخاب کرد

0

فائو ایران را مرکز اجرای طرح مشارکت منطقه ای مقابله با کم آبی انتخاب کرد
به گزارش ایرنا از دفتر خواربارکشاورزی ملل متحد (فائو)، «سرج ناکوزی» با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی در حال حاضر حدود 70 درصد منابع آب جهان و نزدیک به 95 درصد منابع آب بسیاری از کشورهای در حال توسعه را مصرف می کند، گفت: در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که کشورها به طور طبیعی با کمبود آب مزمن دست به گریبان هستند، یکی از مهمترین چالش ها تامین امنیت آبی و غذایی برای توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در شرایط کمیابی شدید و غیرمنتظره آب است.
وی اظهارداشت: براساس مشاهدات فائو به خطر افتادن بهره وری سامانه های کشاورزی با کاهش کیفیت منابع خاک، بیابان زایی، افزایش شدت طوفان های گردو غبار و افت معیشتی همراه شده به طوری که خشکسالی در شرایطی که راهکارهای مناسب مواجه با آن در سطح محلی، ملی و منطقه ای وجود نداشته باشد، می تواند بسیار مخرب باشد.
نماینده فائو با بیان اینکه ایران چالش های متعددی را در بخش آب تجربه کرده به طوری که کمبود آب، در حال حاضر، به یک اولویت ملی تبدیل شده است، افزود: رشد جمعیت، تغییر اقلیم، افزایش نیازهای آبی و کاهش تامین آب از جمله مواردی هستند که فشار وارده شده به منابع آب کشور را افزایش داده اند.
وی افزود: ایران با متوسط بارش 257 میلیمتر که کمتر از یک سوم متوسط جهانی است و قرار گرفتن در کمربند خشک و نیمه خشک کره زمین با دمای متوسط 17 درجه سانتیگراد، در دسته کشورهای با تنش آبی است.
به گفته وی، میزان منابع آب تجدید پذیر ایران در 15 سال گذشته به یک سوم متوسط جهانی کاهش یافته است.
نماینده فائو در ایران تصریح کرد: برای رسیدگی به این چالش ها، فائو به عنوان یک نهاد تخصصی بین المللی در سال 2013 میلادی، ابتکار عمل کمیابی آب (WSI) را تاسیس کرد که نخستین خروجی آن، راهبردهای مشارکتی منطقه ای برای مدیریت پایدار آب در بخش کشاورزی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بوده است.
وی ادامه داد: راهبرد مشارکت منطقه ای، برای کمک به کشورهای منطقه باهدف شناسایی و تنظیم سیاست ها، ساختار حکمرانی، سرمایه گذاری ها و اقداماتی که به صورت پایدار منجر به بهبود بهره وری می شوند، چهارچوبی را فراهم می کند.
ناکوزی گفت: بنابراین از سال 2016 میلادی، جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای نقطه تمرکز این ابتکار عمل انتخاب شده است.
نماینده فائو در ایران با بیان اینکه «همکاری راهبردی، مکمل توانایی های تخصصی فائو در جمع آوری و توسعه داده ها و اطلاعات بروز و شواهد واقعی پشتیبانی کننده فرآیندهای مدیریت منابع آب، سیاست گذاری و تصمیم گیری است»، افزود: این همکاری را می توان یک پیشرفت قابل ملاحظه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا برای محاسبه معیارهای کمی، پایش و ارزیابی خروجی ها و دستاوردها (شامل موارد مرتبط با اهداف توسعه پایدار) تلقی کرد.
وی، یکی دیگر از ابعاد مهم این همکاری های راهبردی در پرداختن به چالش بنیادی کمبود آب را بسیج طیف گسترده ای از ذینفعان عنوان کرد و اظهارداشت: معتقدیم آب یک عنصر حیاتی برای زندگی همه است، اما حیاتی بودن آب فقط به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی و یا حیات بخشیدن به انسان محدود نمی شود، بلکه یک مساله اقتصادی نیز هست بنابراین سرمایه گذاری در مدیریت موثر منابع آب برای توانمندسازی جوامع محلی و تقویت بخش کشاورزی و مناطق روستایی ضروری است.
نماینده فائو با بیان اینکه همکاری بخش های دولتی و خصوصی، یکی از محورهای اصلی تعامل با طیف گسترده ذینفعان است، گفت: از طریق تقویت مشارکت دولت ها، نهادهای بین المللی، جامعه مدنی و بخش خصوصی، قادر به توسعه سیاست های نوین مشارکتی، حکمرانی و مدیریت برای استفاده پایدار از منابع آب کمیاب خواهیم بود.
به گزارش ایرنا، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد فائو یک سازمان بین المللی در زمینه توسعه کشاورزی فعالیت دارد که مقر آن در شهر رم ایتالیاست.
این سازمان در سال 1945 توسط 44 کشور عضو سازمان ملل متحد برای گسترش و مدرنیزه کردن کشاورزی، جنگلداری، شیلات، تأمین غذای مناسب برای همگان، بالا بردن سطح زندگی و بهبود تغذیه مردم، توزیع مناسب مواد غذایی در مناطق مختلف جهان و ایجاد امنیت غذایی و کمک به کشورهای در حال توسعه تاسیس شد.

Leave A Reply