حمایت از پژوهشگران و فناوران در سال 95 افزایش می یابد

0

در سال جدید برای تحقق این امر شیوه ها و روش های متفاوت، متنوع و متناسب با این ظرفیت های پژوهشی افزایش پیدا کرده و از ظرفیت های علمی و مالی بیشتر در داخل و خارج کشور استفاده خواهد شد.
ضرغام تصریح کرد: پیش بینی ما این است که ضمن افزایش بستر و زمینه های توسعه علمی در کشور و با بالفعل کردن ظرفیت های بالقوه علمی حمایت های ما نیز در سال 95 افزایش یابد همانطور که در سال 94 نیز به نسبت سال گذشته این حمایت ها 63% افزایش داشته است.
رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی گفت: صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به عنوان یک مرکز استراتژیک در زمینه علمی و فناوری طی یک دهه فعالیت خود در زمینه حمایت از پژوهشگران و فناوران خدمات گسترده ای ارائه کرده است.
به گفته وی، از سال 1382 بنیاد ملی علم ایران با هدف توسعه علم و فناوری در کشور ایجاد شد، بر اساس ارزیابی که انجام شده صندوق با حداقل منابع توانسته است قدم های موثری را بر دارد؛ یک درصد تولید علم کشور مدیون حمایت های این مجموعه است و برای اینکه بتواند ماموریتی که برای آن تعریف شده را دنبال کند و در توسعه علم تاثیر گذار باشد، فعالیت وسیعی را انجام می دهد.

Leave A Reply