فراخوان انتخاب عامل توسعه خوشه سنگ

0

"شركت شهركهاي صنعتي استان قم" در نظر دارد جهت راهبري پروژه خوشه سنگ، پس از مصاحبه با افراد واجد شرايط ذيل، عامل توسعه خوشه (CDA) را انتخاب نمايد.
1- دارا بودن گواهينامه معتبر دوره آموزشي عاملين توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار از مراجع مورد تأييد سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران
2- داراي تحصيلات مرتبط با كسب و كار ها از جمله مهندسي صنايع، مديريت، اقتصاد و يا مرتبط با خوشه سنگ  
3- تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه حداقل به مدت 3 سال
4- آشنايي به زبان انگليسي
5- ساكن استان قم
لازم است افراد واجد شرايط رزومه و پروپوزال خود را مطابق قالب ذكر شده به شرح ذيل تا تاريخ 25/01/1395به پست الكترونيكي info@qomiec.ir ارسال و يا به دبيرخانه شركت شهرك هاي صنعتي به آدرس: قم، خيابان 45 متري شهيد صدوقي، خيابان عطاران، نبش كوچه 4 پلاك 36  صندوق پستي  3534- 37185 ارسال نمايند.
مدارك:
1- کپی  شناسنامه و کارت ملی
2- كپي مدرك تحصيلي
3- كپي گواهینامه دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسب و کار(CDA)
4-  رزومه و سوابق کاري
5- پروپوزال توسعه خوشه سنگ در برگيرنده محورهايي به شرح زير:
 ا- مقدمه 2- تبيين مسأله و چارچوب فکري 3- معرفي خوشه مورد نظر به اختصار 4- معرفي متدولوژي انجام پروژه 5- مروري بر سابقه و پيشينه موضوع و دستاوردها 6- معرفي تيم و سازمان اجرايي پروژه 7- آناليز هزينه و بودجه مورد نياز 8- معرفي سيستم ارزيابي و کنترل
نحوه گزینش عامل توسعه:
1-  دریافت مدارك، ارزیابی اولیه و دعوت از داوطلبين واجد شرايط جهت مصاحبه
2-  ارزیابی داوطلبین توسط کمیته انتخاب عامل توسعه(ارزیابی ویژگیهاي شخصیتی و مهارتی داوطلب ازطریق مصاحبه و ارزيابي پروپوزال)
3-  انتخاب عامل توسعه خوشه( داوطلبی که بیشترین امتیاز را در مجموع به دست آورده باشد). 

Leave A Reply