زمینه حضور واحدهای صنایع کوچک در فرابورس فراهم می شود

0

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت اعلام کرد: شرکتهای استانی با پایش و شناسایی شایستگی و قابلیتهای صنایع کوچک و متوسط ، زمینه لازم برای حضور آنان در فرابورس را فراهم کنند .
به گزارش روابط عمومی و بین الملل ،  مهندس علی یزدانی در جلسه با مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت شهرکهای صنعتی مازندران که در سالن اجتماعات برگزار شد، گفت: صنایع کوچک ، یکی از محورهای اصلی مأموریتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای استانی است .
 
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت یکی از موضوعات درحال پیگیری این سازمان را بحث امکان سنجی و نوسعه خوشه ها برشمرد و افزود: بابحث  پیمانکاری فرعی ، می توانیم در جهت تأمین منابع مالی واحدهای کوچک از طریق واحدهای بزرگ و همچنین بازاریابی و فروش محصولاتشان مؤثر باشیم .
 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران اظهار داشت: در سالجاری برنامه گسترده ای ، جهت برگزاری دوره های آموزشی برای سرمایه گذاران و همچنین کارکنان سازمان و شرکتهای استانی در حوزه های مختلف ، درنظر داریم .
 
مهندس یزدانی بیان داشت: باید صنایع کوچک را پالایش کنیم و از بین آنها ، تعدادی که شایستگی ، قابلیت و توان پیوستن به فرابورس را دارند ، شناسایی کنیم و با همکاری و تعامل دوسویه با فرابورس ، بستر را برای حضور واحدهای تولیدی و صنعتی کوچک و متوسط فراهم کنیم .
 
معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت یکی از مسائل مهم سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران را شرکت خدماتی دانست و تصریح کرد : با توجه به هزینه های بالای دولت در ایجاد  زیرساخت شهرکهای صنعتی بایستی توجه لازم به حفظ این زیرساخت هاتوسط شرکت های خدماتی شهرک صورت پذیرد.
 
مهندس یزدانی خاطرنشان کرد: دستورالعمل واگذاری حق انتفاع و حق بهره برداری برای شهرکها و نواحی صنعتی ، به تمام شرکتهای استانی ابلاغ شده و در کلیه شهرکها و نواحی ، قیمت گذاری که در گذشته بصورت سه ماه انجام می شد ، در طول سال ، دستورالعمل ها بصورت شفاف آمده و بصورت ثابت و یکنواخت آمده است و قیمت حق بهره برداری از تاسیسات در طول سال ثابت است و لذا هیات مدیره شرکت های استانی می توانند بیشتر وقت خود را جهت رفع معضلات صنایع کوچک صرف خواهند نمود.

Leave A Reply