حدود 100 هزار کارخانه در کشور در دست ساخت

0

علی یزدانی گفت: از این تعداد کارخانه 80 درصد کارخانه ها بین 60 تا 80 درصد و 5 درصد بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارند ؛ همچنین 6 درصد آنها بین 40 تا 60 درصد و 7 درصد نیز بین 20 تا 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
وی افزود: 81 درصد از واحد های صنعتی به بهره برداری رسیده کشور فعال هستند و بقیه غیرفعالند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران مجموع کارخانه دارای پروانه بهره برداری کشور را 87 هزار و 659 واحد دانست و گفت:یک هزار و 99 واحد از کارخانه های موجود در کشور در تملک بانکها هستند که هم اکنون 75 درصد از این تعداد فعال و بقیه غیر فعالند .

Leave A Reply