همایش مسئولیت پذیری بنگاه‌های اقتصادی فردا در تهران آغاز می شود

0

در روز نخست این همایش علی فاضلی سخنانی در خصوص اهمیت و نقش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط بخصوص اصناف در اقتصاد کشور بیان خواهد کرد.در این همایش دو روزه چند پنل شامل محیط زیست، چشم اندازها و موانع مسئولیت پذیری اجتماعی و پنل اقتصادی و اجتماعی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران و همچنین مسئولان بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و دولتی برگزار می شود.در روز دوم همایش نیز قرار است چهار کارگاه آموزشی با حضور مدیران بخش های مختلف برگزار و به شرکت کنندگان گواهینامه معتبر سازمان مدیریت صنعتی اهدا شود.همچنین گروهی خبره از سازمان مدیریت صنعتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت داوری مطالب ارسال شده از سوی بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده دارند تا بنگاه‌های اقتصادی برتر در این حوزه را معرفی  و از آنان تقدیر کنند.

Leave A Reply