وام های بانکی به کجا رفته است؟

0

بیشترین تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین ماه 95 به بخش خدمات رسیده و کمترین آن متعلق به بخش‌های متفرقه بوده که کمتر از یک درصد کل تسهیلات پرداختی است. بخش کشاورزی نیز در انتهای جدول دریافت تسهیلات بانک‌ها قرار دارد و تنها 733 میلیارد تومان از تسهیلات معادل 3.4 درصد این تسهیلات را دریافت کرده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بعد از بخش خدمات، بیشترین تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته که 24.9 درصد معادل 5 هزار 300 میلیارد تومان بوده است. بعد از آن بخش بازرگانی 12.8 درصد معادل 2 هزار 731 میلیارد تومان از تسهیلات را دریافت کرده است.
بخش دیگری از این گزارش که بانک مرکزی منتشر کرده، نشان می‌دهد هدف واحدها از دریافت تسهیلات چه بوده است. 69 درصد این تسهیلات معادل 14 هزار میلیارد تومان آن صرف سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی شده است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در فروردین ماه سال جاری معادل 4 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که حاکی از تخصیص 31.4 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی است.
همچنین تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی فروردین ماه سال 95 به بخش‌های اقتصادی مبلغ 21 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مبلغ 8 هزار و 500 میلیارد تومان (معادل 67.7 درصد) افزایش داشته است.

Leave A Reply