ارزیابی سازگاری محصولات تراریخته با انسان و محیط زیست

0

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، گفت و گوی خبری ساعت 18:30 امروز (یکشنبه) بین استاد علوم بیوتکنولوژی و معاون دفتر پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست در مورد محصولات تراریخته صورت گرفت.
علی کریمی، استاد بیوتکنولوژی در مورد محصولات تراریخته اظهار کرد: حدود 10 سال است محصولات تراریخته در زنجیره غذایی ما وجود دارد و 48 درصد برنج گیلان محصولات تراریخته است.
وی افزود: ما باید محصولات تراریخته را به همه بشناسانیم، نیایم بگوییم هیچ محصول تراریخته ای نداریم، قسمتی از محصولات داخلی و خارجی تراریخته است.
طی تماسی تلفنی با مهرناز خیراندیش، دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت در پاسخ به سوال مجری شبکه خبری مبنی بر اینکه آیا محصولات تراریخته  وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: بله، وجود دارد و محصولات سویا و ذرت محصول تراریخته کشور است که در دنیا سویا 80 درصد و ذرت 50 الی 60 درصد  تراریخته است.
وی در پاسخ به سوال مجری بر نامه که آیا این محصولات تراریخته برچسب دارد یا خیر، اظهار کرد: بله این ضوابط الزامی شده است و باید این برچسب ها خورده شود و ایمنی این ها مورد تایید قرار گیرد تا مجوز آن صادر شود، در چند ماه آینده همه محصولات کارخانه ها باید برچسب گذاری شود.
خیراندیش در مورد گفته های علی کریمی مبنی براینکه 48  درصد برنج گیلان تراریخته است، مخالفت کرد و اظهار کرد: هیچ یک از برنج های گیلان و یا کل کشور تراریخته نیست.
دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت اظهار کرد: از کل برنج های گیلان و در 4 آزمایشگاه این محصولات را آزمایش کرده ایم ولی محصول تراریخته در برنج گیلان وجود ندارد.
داوود حیات، غیب معاون پژوهش و توسعه فناوری محیط زیست نیز اظهار داشت: روسیه یک کشور بزرگ است که تا دو سال گذشته 12 درصد محصول تراریخته داشت تا این که واردات و کشت را قطع کرد و محصولات تراریخته خود را به زیر یک درصد رساند.

Leave A Reply