ایجاد کنسرسیوم صادراتی نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی دارد

0

 مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی در جلسه مشترک با اعضای کنسرسیوم صادراتی فرش استان گفت: تشکیل و تقویت کنسرسیوم های صادراتی به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک بسزایی می کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، محمدعلی یوسفی افزود: شناسایی و نفوذ در بازارهای کشورهای هدف در اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی مهم می باشد.

وی به حمایت شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی، از مطالعه بازار هدف برای کنسرسیوم صادراتی فرش استان اشاره کرد و ادامه داد: مطالعه بازار در کنسرسیوم فرش استان باید به صورت جدی پیگیری و انجام شود.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی تاکید کرد: وجود افراد توانمند در کنسرسیوم صادرات فرش خراسان شمالی موجب افزایش قدرت چانه زنی و جذب منابع می گردد.

عامل توسعه کنسرسیوم صادراتی فرش خراسان شمالی نیز در این جلسه گفت: تا کنون در استان خراسان شمالی تشکل سازمان یافته ای در خصوص صادرات فرش وجود نداشت که با تشکیل این کنسرسیوم بسیاری از مشکلات در این بخش حل و فصل می گردد.

چمن رخ افزود: هسته اصلی کنسریوم فرش استان از 10 نفر از تولیدکنندگان فعال و توانمند فرش استان تشکیل می شود.

وی خاطرنشان ساخت: برای حضور اعضای کنسرسیوم فرش استان در نمایشگاه فرش دستباف ایرانی در آمریکا با حمایت ویژه سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، هماهنگی ها و رایزنی ها در حال انجام است.

Leave A Reply