انتشار فصلنامه شماره 4 خوشه هاي صنعتي

0

سردبير فصلنامه خوشه هاي صنعتي از انتشار فصلنامه تابستان اين مجله تخصصي خبر داد.
مهندس آشتياني با اعلام اين خبر گفت: مجله تخصصي خوشه هاي كسب و كار در راستاي نهادينه سازي و اعتلاي فرهنگ كار تيمي و مفاهيم خوشه هاي كسب و كار، كار خود را با انتشار اولين شماره در پاييز سال94، آغاز نموده است كه به نوبه خود اولين مجله در اين حوزه از كسب و كار مي¬باشد.
وحيد آشتياني در ادامه بيان نمود: اين نشريه در چهار فصل با عناوين خوشه هاي كسب و كار، تجارب خوشه هاي كسب و كار، صنايع كوچك و چالشها و رويكردهاي توسعه صنايع كوچك تنظيم شده است.
وي افزود: فصلنامه تابستان اين نشريه، حاوي مطالب مفيد براي علاقمندان از جمله تأثير فناوري اطلاعات بر عملكرد خوشه هاي صنعتي، محورهاي توسعه صنعتي فراگير، معرفي سايت بلومبرگ و كارآفرين برتر زن ايراني و سياستهاي موفق توسعه صنايع كوچك و متوسط در تركيه مي¬باشد.
آشتياني در پايان خواستار شد خوانندگان محترم و اساتيد اين حوزه نظرات و پيشنهادات خود را در جهت بهبود و ارتقاي اين نشريه تخصصي به آدرس info@bcdm.ir  ارسال نمايند.

Leave A Reply