ارتقاء سطح رقابت پذیری بنگاه های کوچک و متوسط با تشکیل 30 کنسرسیوم صادراتی و 30 شرکت مدیریت صادرات

0

معاون وزیر صنعت ،معدن وتجارت ضمن تاکید بر ارتقا سطح رقابت پذیری بنگاه های کوچک ومتوسط ،ازتشکیل 30 کنسرسیوم صادراتی ،30 شرکت مدیریت صادرات خبرداد وگفت: ستاد اقتصاد مقاومتی کشور برای وزارت صنعت،معدن وتجارت 7برنامه مصوب کرده که یکی از برنامه ها ارتقا رقابت پذیری بنگاه های کوچک ومتوسط ، توسعه وایجاد خوشه های صنعتی می باشد.
 
مهندس یزدانی در ادامه بیان کرد:آموزش یکصدهزار نفر در بنگاه های کوچک ومتوسط یکی دیگر از برنامه هاست که اجرای آن به عهده سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران  محول شده است .
 
به گزارش روابط عمومی ،مهندس یزدانی در سفر به جنوب استان کرمان ضمن بازدید از زیرساخت های شهرک های صنعتی این استان با اشاره به راه اندازی 7هزار و500 بنگاه  تعطیل وزیر ظرفیت تاپایان سال جاری گفت :36 طرح ملی و 2هزار طرح بالای 60 درصد تا پایان سال راه اندازی خواهد شد .
 
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرک های صنعتی ایران افزود:پیش بینی می شود تاپایان سال بصورت کامل مجموعه  برنامه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزارت صنعت ،معدن وتجارت ونهادهای تابعه محقق شود .
 
مهندس یزدانی در ادامه با بیان اینکه جنوب کرمان استعدادهای زیادی در حوزه کشاورزی ،معدن وصنایع معدنی دارد ودر حوزه صنایع کوچک دارد ، گفت :بدلیل بعد مسافت لازم است که اختیارات کامل به مدیران منطقه داده شود.
 
معاون وزیر صنعت،معدن وتجارت افزود:درحوزه شهرک های صنعتی 9شهرک وناحیه صنعتی در جنوب کرمان وجود دارد که متناسب با علاقه مندی سرمایه گذاران که نیاز به ایجاد شهرک جدید باشد این آمادگی در سازمان وجود دارد که همکاری لازم را انجام دهیم .
 
مهندس یزدانی افزود:ماباید در همه دستگاه ها فرایندمان را تغییر دهیم تا مردم در محل کار خود بتوانند مشکلاتشان را حل نمایند.
 
وی خاطر نشان کرد :در جهت حمایت از سرمایه گذاران در مناطق محروم وغیر برخوردار آمادگی هرگونه همکاری جهت تقسیط زمین و تخفیف در حق انتفاع را برای سرمایه گذاران داریم .

Leave A Reply