هدف از راه اندازی خوشه کسب و کار البرز حمایت از صنایع کوچک

0

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان البرز گفت که با اقدامات صورت گرفته در خوشه کسب و کار استان، از صنایع کوچک و متوسط برای حضور پررنگ در بازارهای جهانی حمایت صورت می گیرد.
به گزارش ایرنا، جهانگیر شاهمرادی در جلسه خوشه کسب و کار استان البرز که عصر دوشنبه در سالن شهدای البرز استانداری برگزار شد،افزود: هدف از تشکیل خوشه کسب و کار استان توانمند سازی واحدهای صنعتی کوچک است.
وی ادامه داد: یکی از راه های قابل اجرا در این خصوص استانداردسازی کالاها است، بنابراین شرکت شهرک های صنعتی استان ورود کرده و برخی از خدمات حمایتی را ارائه می دهد.
شاهمرادی گفت: برند سازی برای حضور در بازار های جهانی یکی از عوامل حائز اهمیت است بنابراین باید واحدهای صنعتی حضور پیدا کرده و طی تعاملی گسترده در این رابطه اقدام کنند.
وی افزود: واحدهای صنعتی با تشکیل خوشه فروش خود را از دست نمی دهند بلکه می تواند فعالیت های خود را گسترده تر کنند.
این مسئول خاطر نشان کرد: واحدهای صنعتی کوچک در برخی موارد برای خرید مواد اولیه دچار مشکل هستند، چراکه مقدار خرید محدود است و در معاملات بورس نمی گنجد بنابراین از طریق این خوشه با ایجاد تعاونی توان بیشتری پیدا می کنند.
وی گفت: عامل خوشه قانونی باید برای توانمند کردن و پیاده سازی خوشه یک فرآیند 3 ساله را طی کند و پس از طی این دوره اعضا خوشه به تنهایی امور را در دست گرفته و برای پیشبرد اهداف اقدام کنند.
شاهمرادی افزود: این اقدام در بیشتر کشورها دنبال می شود به این دلیل که یکی از مدل های اساسی توانمندسازی واحدهای کوچک است که با این اقدام بر اساس سیاست گذاری کشور واحدهای صنعتی رها نمی شوند و حمایت از آنها به شکل های مختلف صورت می گیرد.
وی اضافه کرد: با عملکرد صحیح این خوشه هزینه های جانبی واحدهای صنعتی به مراتب کمتر می شود و از این طریق قیمت تمام شده کالاها تا حدود زیادی پایین خواهد آمد.
شاهمرادی گفت: اکنون دو خوشه در استان فعال شده و در آینده نزدیک بر تعداد آنها افزوده می شود.

Leave A Reply