شروع فاز توسعه نظام پیمانکاری فرعی در استان کرمان

0

 مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کرمان با اعلام این خبر گفت: فاز توسعه نظام پیمانکاری فرعی در استان کرمان آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی کرمان مجیدغفاری افزود: در راستای برنامه های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی استان کرمان و برنامه های توسعه صنایع کوچک در حوزه توسعه نظام پیمانکاری فرعی طی اجرای مراحل ارزیابی کیفی، فنی و مالی و انتخاب عامل محلی دفتر نظام پیمانکاری فرعی استان کرمان با حضور اعضای انتخاب مشاور شرکت، مصاحبه نمایندگان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از متقاضیان شرکت کننده انجام پذیرفت.

غفاری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه پروژه نظام پیمانکاری فرعی با هدف تقویت صنایع کوچک و متوسط برای افزایش تولید و اشتغالزایی، رقابت بین المللی آنها، جذب سرمایه گذار خارجی می باشد، عامل دفتر محلی SPX با توجه به طی مراحل قانونی انتخاب و به مدت 2 سال عقد قرارداد صورت پذیرفت و عامل درحال حاضر در مرحله شناسایی واحدهای صنعتی بزرگ و اقدامات اولیه می باشد.

Leave A Reply