راه اندازی مرکز گردشگری تخصصی فرش فارس

0

قیومی مدیر توسعه صنعتی و کارآفرینی شرکت شهرک های صنعتی فارس گفت: این مرکز در قالب یک سایت به زبان انگلیسی طراحی و تدوین شده است و بر بازاریابی و معرفی قوی فرش فارس به گردشگران، شناسایی و سلیقه یابی بازارهای هدف تاکید دارد.

قیومی افزود: با راه اندازی این سایت تا پایان امسال و رایزنی هایی که با آژانس‌های گردشگری در حال انجام است قرار است از ظرفیت گردشگران خارجی با هدف معرفی فرهنگ و فرش اصیل فارس بهره‌مند شویم تا بتوانیم به افق های بهتری در صادرات فرش دست یابیم.

وی ادامه داد: حجم صادرات فرش فارس تا قبل از سال ۹۴، 207 میلیارد تومان بود که در ابتدای امسال به 232 میلیارد تومان رسید.

کمال زاده معاون صنايع كوچك شرکت شهرک‌های صنعتی فارس علت این افزایش را ساماندهی مدیریت صادرات فرش فارس در قالب تشکیل کنسرسیوم های صادرات فرش بیان کرد که از ابتدای امسال تشکیل شده است.

کمال زاده با اشاره به اینکه سهم فارس در سبد صادرات فرش کشور ۱۷ درصد است، اظهار کرد: پیش بینی می شود باتشکیل این کنسرسیوم‌ها، صادرات تا ۳۰ درصد افزایش یابد.

وی تصریح کزد: در حال حاضر ۱۸۰ هزار بافنده در ۳۰۰ کارگاه فرش بافی در استان فارس به تولید فرش مشغولند.

Leave A Reply