راه اندازی کنسرسیوم های صادراتی محصولات پلاستیکی در شهرکهای صنعتی البرز

0

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز گفت: این شرکت دبیرخانه خوشه ها و کنسرسیوم های صنایع همگن پلاستیک کشور شد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی البرز ، " جهانگیر شاهمرادی " با اعلام این مطلب افزود : با عنایت به شعار امسال با عنوان " اقتصاد مقاومتی – تولید و اشتغال " و ابلاغ برنامه های اجرایی به دستگاه های اجرایی کشور در راستای پیاده سازی منویات اقتصاد مقاومتی، افزایش صادرات غیر نفتی در حوزه صنایع خرد ، کوچک و متوسط در دستور کار وزارتخانه متبوع قرار گرفت.در همین راستا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی کشور بعوان متولی بنگاه های خرد، کوچک و متوسط مسئولیت اجرای اقدامات مرتبط با موضوع را برعهده دارد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان البرز در ادامه گفت : در همین راستا حمایت از برنامه های مشترک بنگاه های کوچک و متوسط با رویکرد توسعه صادرات غیر نفتی در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی استانی قرار گرفت.

شاهمرادی افزود : با توجه به حمایت های مادی و معنوی این شرکت از اجرای برنامه های مشترک بنگاه های کوچک و متوسط استان و عملکرد این شرکت در راه اندازی کنسرسیوم های صادراتی محصولات پلاستیکی ، این استان بعنوان دبیرخانه خوشه ها و کنسرسیوم های صنایع همگن پلاستیک کشور انتخاب گردید.

وی افزود : با این ابلاغ کلیه برنامه های اجرایی کنسرسیوم های صادراتی پلاستیک کشور با محوریت این استان و با هدف تجمیع، هدفمندی و کاهش هزینه اجرای برنامه های مشترک انجام خواهد شد.

در همین راستا ضمن هماهنگی با سایر استان ها ،‌برنامه های پیشنهادی کنسرسیوم های صادراتی پلاستیک استان ها جمع بندی و جهت تجمیع و تصویب در جلسه ای با حضور مدیران عامل کنسرسیوم های صادراتی به میزبانی استان البرز بررسی و تصویب خواهد شد.

Leave A Reply