صادرات فعالان خوشه سنگ قم از مرز 600 هزار دلار گذشت

0

مدير عامل شركت شهركهاي صنعتي استان قم از افزايش سقف صادرات فعالان خوشه سنگ قم به كشورهاي منطقه طي يكسال گذشته خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان قم، امير طيبي نژاد در ديدار با جمعي از مديران واحدهاي صنعتي با اعلام اين خبر اظهارداشت: فعالان خوشه سنگ قم با هماهنگي و همكاري مثال زندني خود با عامل توسعه و مسوولان اتحاديه خود توانسته اند گام هاي موثري در راستاي توسعه بازار هاي صادراتي بردارند.
وي با بيان اينكه امسال بعنوان دومين سال فعاليت عامل توسعه خوشه سنگ بحساب مي آيد توضيح داد: با توجه به اينكه خوشه سنگ قم بعنوان پروژه اقتصاد مقاومتي كشور در نظر گرفته شده بود با استفاده از تجربيات و تعامل مناسب با ساير خوشه هاي كسب و كار قم در كمترين زمان ممكن توانست اقدامات وگام هاي بزرگي در بخش هاي مختلف برنامه هاي عمل خود بردارد.
طيبي نژاد  با شاره به برنامه هاي و راهبردهاي سازمان صنايع كوچك وشهركهاي صنعتي ايران در بخش توليد ايراني گفت: نگاه اصلي افزايش كيفيت كالاي ايراني با هدف توسعه صادرات محصولات داخلي است.
وي افزود: براي دستيابي به اين مهم نيز برنامه هاي حمايتي خوبي از سازمان صنايع كوچك ابلاغ شده و ما در استان در قالب خوشه هاي صنعتي بدنبال پياده سازي و اجرايي كردن آنها هستيم و خوشبختانه اين برنامه ها در سطح صنايع كوچك قم موثر بوده است.
مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم دستيابي به برنامه هاي پيش بيني شده را نتيجه اعتماد بخش خصوصي به اين شركت بعنوان نماينده بخش دولتي صنعت ارزيابي كرد و تاكيد كرد: اگر دوره اي آموزشي و يا تور و حضور در نمايشگاهي به صورت جدي و تاثير گذار برگزار شده سبب آن حضور و مشاركت خود فعالان صنايع كوچك بعنوان بخش خصوصي است و ما قدردان اين همكاري و هم افزايي هستيم.
وي برگزاري دوره هاي آموزشي حضوري و مجازي، تشكيل كنسرسيوم هاي صادراتي، حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي و هم افزايي توليد كنندگان سنگ را عامل مهم در رشد صادرات دانست و گفت: يكي از موضوعاتي كه در بحث صادرات نقشي موثر داشت نوع و دانش بسته بندي محصولات اين صنعت براي ورود به بازارهاي خارجي بود كه اين اقدام نيز با حمايت عامل توسعه خوشه سنگ قم به بهترين نحو ممكن اجرايي شد و مورد استقبال تجار و مصرف كنندگان خارجي قرار گرفت.

Leave A Reply