فقط یک‌سوم نیاز پوشاک کشور در داخل تولید می‌شود

0

غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مساله اصلی صنعت پوشاک کشور را کمبود تولید برشمرد و گفت: تولید داخلی فقط پاسخگوی یک سوم نیاز داخلی است و باقی مانده آن از خارج یا به صورت قاچاق تامین می‌شود.

Leave A Reply