ضرورت تدوین استراتژی بلندمدت صنعتی و حمایت از صنایع کوچک و متوسط کشور

0

محمد جواد بگی با اشاره به ضرورت اصلاحات ساختاری در اقتصاد و تحقق عملی اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: دیدگاه دولتی در اقتصاد باید اصلاح گردد، دولت باید از تصدی گری فاصله گرفته و تنها به وظایف اصلی خود در بخش صنعت و تولید که سیاستگذاری، هدایت و نظارت است، بپردازد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، تدوین استراتژی صنعتی و پایدار را یکی از ضروریات سیاست های اقتصادی کلان کشور دانست و تصریح کرد: با تدوین یک استراتژی بلند مدت هوشمند و اثربخش باید چشم انداز بلند مدت مناسبی برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری بخش خصوصی درکشور ایجاد گردد .

وی افزود: مزیتهای کشور باید موتور متحرک توسعه صنعتی قرا گیرد و بهره مندی و تقویت این مزیتها می تواند سبب ارتقاء تولید، افزایش سطح اشتغال و درآمد سرانه کشور گردد و بستر مناسبی را هم برای صادرات غیر نفتی کشور فراهم نماید.

محمد جواد بگی صنایع نساجی، پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی و گردشگری  را از جمله مزیت های کشور دانست و تاکید کرد: افزایش فعالیت و توانمندی بخش خصوصی به همراه بهره مندی از مزیتهای موجود می تواند راهگشای رفع بسیاری از چالش های اقتصادی موجود باشد.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: صنایع کوچک و متوسط بیش از 90 درصد اشتغال کشور در بخش صنعت را در اختیار داشته و حمایت از این بخش می تواند حافظ اشتغال و صیانت کننده تولید ملی باشد.

Leave A Reply